A, nesigurnost se definira kao obilje promjena. Analogno tome, samo su promjene sigurne. Živimo u svijetu u kojem se nivo informacija i promjena povećava za 9 puta svake godine. U jednom takvom ,,novom svjetskom poretku” jedna od najvećih iluzija je traženje tzv. ,,sigurnog posla “. Ne postoji nešto takvo kao sto je siguran posao. Svjedoci smo da ljudi koji su radili po 30 godina u jednoj firmi preko noći dobivaju otkaz. Svjedočimo ukidanju ili propadanju cijelih industrijskih grana s kojima propadaju i nestaju nekada „sigurna” zanimanja. U mom rodnom gradu Zenici, Željezara je bila najveći poslodavac a oni koji su završili metalurški ili mašinski fakultet najbolje plaćeni kadrovi sa ,,sigurnim” poslovima. Danas, kada se proizvodnja smanjila na minimum, kada zemlje poput Indije ili Kine sa jeftinom snagom proizvode željezo za nikakvu cijenu, ljudi koji su završili te fakultete su najsnažnije pogođeni nastalom promjenom. Zato, samo je nesigurnost sigurna.

Nedavno dobih pitanje od jednog uspješnog mladog direktora: „Da li je za uspjeh bolje koncentrirati se na jedan posao ili imati više različitih poslovnih interesovanja“? U knjizi ,,Leading Change” Kotter objašnjava da postoje 3 vrste odnosa prema promjeni: možemo voditi promjenu, možemo joj se prilagođavati ili pak možemo biti od onih koji se pitaju šta i kako se desilo kada nas promjena oduva. Ono što je sigurno jeste da su promjene neminovne i da mi ništa ne možemo uraditi kako bi smo smanjili broj ili intezitet promjena. Ono sto možemo jeste – promjeniti svoj odnos prema promjenama.

Drugo pitanje koje sam nedavno dobio bilo je ekonomske prirode: „Da li smatrate da će Euro kao valuta nestati, da će nestati ostale valute i bitcoin ovladati“?Da li se jos neko sjeća njemacke marke, šilinga, lire i ostalih valuta koje su jednostavno preko noći prestale postojati? Ne vidim zašto se isto ne bi moglo desiti i sa mnogim drugim pa i svim valutama. Šta bi onda bila valuta budućnosti? Ona čije posjedovanje bi nam omogućilo najveću moguću sigurnost u ovom nesigurnom svijetu. Po mom mišljenju ta valuta se zove ,,OPCIJE”. Moramo imati vise opcija u životu. Radeći trenutno na istraživanju za moju treću knjigu čitam, vjerovali ili ne, Ezopove basne i narodne izreke. Vjerujem da je davno sve ključno rečeno i da samo možemo doprinjeti kroz modeliranje starih mudrosti na način da odgovaraju sadašnjem formatu shvatanja. Postoji izreka ,,ne stavljaj sva jaja u jednu korpu” koja na najbolji način oslikava šta znači imati opcije i diverzificirati svoje mogućnosti. Danas je sasvim normalno da izgubite posao preko noći, ne zbog toga što ste radili loše, nego zato što se firma privatizuje (državni poslovi su puni odgovarajućih primjera u svijetu; npr. ,,siguran” posao u telekomu se gubi zbog privatizacije kompanije), što se preuzima ili spaja sa drugom (npr. jedna finansijska institucija preuzima drugu ili se spajaju), usljed čega se drastično smanjuje potreba za radnom snagom, ili se provode unutrašnje promjene i usaglašavanja (ukidaju se neke pozicije ili cijeli odjeli pripajaju drugima). S druge strane, pogodno tlo za biznis u nekoj zemlji se preko noći mijenja dolaskom druge političke garniture na vlast ili dolazi do onog najgoreg- rata ili sukoba unutar zemlje ili zemlje sa drugima. Na kraju, postoje i oni uobičajeni razlozi: poslovni partner ili šef vas preko noći želi zamijeniti jer mu ne odgovarate, ili vas zamijenjuje jer nekom vraća uslugu, ili je promjenio smjer kojim želi ići, itd. Sve to nameće potrebu mudrom i pametnom čovjeku da ima više ,,opcija”.

Takođe, promjenu možete inicirati i sami vi. Kada shvatite da ne možete napredovati na nekom mjestu ili ostvariti nove, veće ciljeve kako bi ste naučili nešto novo, ili zaradili i postali više od onoga što ste bili, i da je jedino moguće ostvariti to što želite mijenjanjem sredine i operacijama na potpuno drugom, višem nivou, vi inicirate promjenu, aktivno tražite i prihvatate nove ponude u novim oblastima, zemljama i okruženjima.

Dakle različiti poslovi, poznanstva sa različitim ljudima iz različitih zemalja su neophodni da bi preživjeli dolazeće promjene. Danas smo svjedoci da je sasvim normalno da, i na Zapadu i na Istoku, možete dobiti posao ili poslovnu priliku te se preseliti u Dubai, Hong Kong, London, Njemačku ili bilo gdje drugo gdje vam se ukaže prilika da od svog života i karijere napravite najbolje što možete. Da bi ste to postigli potrebne su vam opcije. Opcije su valuta budućnosti. Držanje za jednu firmu, jednog čovjeka, stranku, grad, interes, jezik, industrijsku granu, poslovnu poziciju ili biznis bi bilo moguće samo da živimo u državi koja se zove ,,Utopija”. U 21. vijeku, sa ovakvim intezitetom promjena, takav stav je siguran put u dugoročnu propast. Darvin je davno rekao da neće preživjeti pametniji ni jači nego oni koji se uspješnije budu prilagođavali promjenama.

Stoga bi moj odgovor na ova dva pitanja bio sljedeći: strateški i sistematično gradite i imajte što više opcija prije nego sto vam zatrebaju. U svijetu u kojem je samo nesigurnost sigurna sa tom valutom biti ćete najsigurniji…