­

lincoln

Poštovani prijatelji,

Istorijska priča ovog čovjeka je zaista nevjerovatna.
Po vlastitom priznanju moto koji ga je vodio kroz život bio je upravo ovaj:

Uvijek imajte na umu da je vaša sopstvena odluka da uspijete važnija od bilo koje druge.

Abraham Lincoln

Kako gledate na ovo? Da li je zaista od svih odluka koje donosimo u životu ova najvažnija? Na koji način ste razumijeli navedenu vezu?

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr  Kenan Crnkić

creating

Poštovani prijatelji,

Pošto u uvodnoj riječi govorim o kreiranju uspjeha:

Smisao života nije u pronalaženju, nego u stvaranju odnosno kreiranju sebe.

George Bernard Shaw

 

Da li je moguće kreirati uspjeh? Na koji način možemo stvarati, odnosno kreirati sebe? Na šta se odnosi pronalaženje, a na šta kreiranje?

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr  Kenan Crnkić

Poštovani prijatelji,

Pošto sam zaprimio veliki broj Vaših e-mailova te upita na temu šta znači logo 7 tajni uspjeha koji se nalazi na mojim oficijelnim web, facebook i tweeter stranicama, ovom prilikom želio bih Vas obavijestiti da ćete uskoro dobiti odgovor na to pitanje, a pošto već govorimo o tajnama, za danas sam pripremio sljedeću misao:

Tajna uspjeha u životu nije u tome da čovjek radi ono što voli, već da voli ono što radi.
W. Churchill

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr  Kenan Crnkić

tracyPoštovani prijatelji,

Jasnoća je 80% uspjeha.
Brian Tracy

Brian Tracy jedan je od najpoznatijih motivacionih trenera i govornika današnjice. Od mnoštva njegovih citata izabrao sam upravo ovaj jer je usko vezan za postavljanje ciljeva i njihovo ostvarivanje, a upravo to je tema koja domninira u njegovim radovima i govorima.

Zašto je po Vama ovaj citat važan? Da li zaista 80% uspjeha zavisi od jasnoće? O kojoj i kakvoj jasnoći je riječ?

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr Kenan Crnkić

Poštovani prijatelji,

Za danas sam pripremio misao jednog od velikana modernog doba:

Ništa ne može spriječiti čovjeka s ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svijetu ne može pomoći čovjeku s krivim stavom.
Thomas Jefferson

Prije svega, iskreno me interesuje da li se slažete s gore navedenom konstatacijom?

Šta je to stav? Koliko je po Vašem mišljenju važan? U kojim sferama života igra najveću ulogu?

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr Kenan Crnkić