LP2

 

Najbolji način da dobijemo dobru ideju je da imamo puno ideja.

                                                                                   Linus Pauling

Dragi prijatelji,

Zahvaljujem se svima koji su mi u proteklom periodu uputili čestitke povodom dobijanja visokog priznanja Linus Pauling za nauku i humanizam koju dodjeljuje Internacionalna liga humanista.

Stoga sam smatrao prikladnim da sa Vama podjelim nekoliko zanimljivosti vezanih za rad i djelovanje tog velikog čovjeka.

Linus Pauling jedina je osoba na svijetu kojoj su za života dodjeljene dvije Nobelove nagrade i to: 1955. godine za hemiju  i 1962. godine za mir.

Ono što posebno intrigira jeste činjenica da je njegov spektar rada i djelovanja bio izuzetno širok, od hemije – C vitamin…, biologije – DNK…, fizike – X-ray zrake… do borbe protiv rata u Vijetnamu, nuklearnih bombi i svesrdnog zalaganja za iskorijenjivanje siromaštva.

Linus je smatrao da svaki čovjek treba i mora biti višedimenzionalna ličnost i do svoje smrti živio je na način da nikada nije dopustio da unutar njega umre ona radoznalost za istraživanjem i spoznajom novog i drugačijeg.

S tim u vezi pitam se koliko smo svi mi ograničeni na jedan spektar djelovanja? Šta je naš posao, a šta naš biznis? Koliko smo radoznali da spoznamo novo i drugačije? Koliko nam ideja u toku dana padne na pamet i da li smo dopustili da utihne dijete u nama koje sa istinskom pažnjom i radoznalošću posmatra ljude, život i svijet u cijelini?

Kao i uvijek sa velikim zadovoljstvom očekujem Vaše komentare i diskusije.

Iskreno Vaš,

Dr Kenan Crnkić