tracyPoštovani prijatelji,

Jasnoća je 80% uspjeha.
Brian Tracy

Brian Tracy jedan je od najpoznatijih motivacionih trenera i govornika današnjice. Od mnoštva njegovih citata izabrao sam upravo ovaj jer je usko vezan za postavljanje ciljeva i njihovo ostvarivanje, a upravo to je tema koja domninira u njegovim radovima i govorima.

Zašto je po Vama ovaj citat važan? Da li zaista 80% uspjeha zavisi od jasnoće? O kojoj i kakvoj jasnoći je riječ?

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr Kenan Crnkić