creating

Poštovani prijatelji,

Pošto u uvodnoj riječi govorim o kreiranju uspjeha:

Smisao života nije u pronalaženju, nego u stvaranju odnosno kreiranju sebe.

George Bernard Shaw

 

Da li je moguće kreirati uspjeh? Na koji način možemo stvarati, odnosno kreirati sebe? Na šta se odnosi pronalaženje, a na šta kreiranje?

Unaprijed se radujem Vašim aktivnim komentarima i diskusijama.

Želim Vam ugodan i nadasve uspješan dan !

Iskreno Vaš,

Dr  Kenan Crnkić