Vatra u tebi

Pripovijeda se da je Behlul naišao jednom prilikom na halifu (vladara) Haruna Rešida koji ga upita: “Odakle ideš?” A on veli: “Iz Džehennema(pakla).” “A šta si tamo radio?” upita ga veliki halifa. “Trebala mi je vatra pa sam otišao tamo da mi dadnu, ali čuvar Džehennema mi reče: “Mi ovdje nemamo vatre.” “Kako nemate vatre, zar Džehennem nije mjesto vatre?” upitah ga. Odgovori: “Vjeruj mi, ovdje nema vatre, jer vatru donosi ovdje svako sa sobom, u sebi.”

Svi mi na ovaj ili onaj način jedan oblik vatre nosimo u sebi i često je upravo ta vatra ono što nas pokreće ali i određuje kako će mo skončati i na ovom i na onom svijetu.

Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.” Maksim Gorki

Voda uvek teče ka nižim i nižim nivoima u potrazi za najnižim nivoom, i njeno putovanje se završava u udubinama. Njena je staza tok nadole; njena priroda je da se spušta i spušta. Vatra ima sasvim suprotnu prirodu; ona uvjek ide nagore. Njena je staza uzdizanje, neprestano uzdizanje ka nebu. Možete upaliti plamen bilo gde, možete ga držati u bilo kom položaju, možete objesiti svjetiljku naopačke – njen plamen će ipak nezadrživo početi da se uzdiže nagore.
Čudna je priroda vatre.Ona ne troši druge da bi sačuvala sebe.I željezo i zlato u vatru se bacaju da bi se očistili.

Kažu da čovjek stari kad mu se ugase unutrašnje vatre i kada mu nestane onog žara u očima.
Neki oblik vatre mora biti u nama dok smo živi.Da li će to biti plamen dobra ili zla ,žar ljubavi ili mržnje,vatra koja grije ili ona koja peče to određujemo sami mi svakoga dana izborima koje pravimo.

To je naše svakodnevno vatreno krštenje !

U svakom slučaju hladnoća -glavni je znak smrti baš kao što je i vatra glavni znak punog života te stravstvenog, neki bi rekli, vatrenog zalaganja i žarke borbe za ono u šta vjerujete da je ispravno sve do kraja ,pepela i dima.

Vatra je odličan sluga ali loš gospodar.I upravo zato nisu sve vatre iste .Najgore je biti bez vatre jer ne treba zaboraviti da :

“Paklom upravljaju oni što su neosjetljivi na vatru.” Khalil Gibran

Koliko vatre treba biti u nama ?
Kakve vatre trebamo nositi u sebi?
Kakvu vatru treba probuditi u drugima?
I šta je život bez vatre…

Odgovor je na i u Vama !

Iskreno Vaš,

Dr Kenan Crnkić