Sensa-Magazin za sretan život u svom novogodišnjem izdanju na naslovnici donosi veoma sadržajan i interesantan intervju znakovitog naslova “Moj put”!