I zaista, sve što me ne ubije učinit će me samo jačim.

F.Nietzche