Halifa – Muaijat je pitao Omera Ben Asa u čemu je tajna njegove uspješne vladalačke vještine.

„Nikada se nisam upustio u nešto a da prethodno nisam razradio detaljan plan povlačenja, ipak sa druge strane nikad mi se i nije desilo da sam nešto započeo, a da poželim bar i za jedan momenat da se iz toga povučem.“

Volio bih da povedemo ogromnu, iskrenu i otvorenu diskusiju o značenju, vremenu nastajanja i smislu ove misli.

Puno lijepih pozdrava iz sunčanog Sarajeva.

Iskreno Vaš,

Dr Kenan Crnkić