Svaki uspjeh ima svoju cijenu… Devet sastanaka u samo jednom danu u 3 različite države, dok letim prema četvrtoj (kući). I upravo u tim posljednjim momentima kada samo najjači ostanu, dok su svi drugi davno odustali, pravi uspjeh se dešava. Svaki uspjeh ima svoju cijenu… Ponekad je plaćamo u onom izvornom finansijskom smislu. Ponekad pak, plaćamo je onim najvrednijim- vremenom kojeg investiramo u postizanje našeg cilja. Ipak, najveću cijenu plaćamo izlaskom iz zone “komfora”, velikim trudom i zalaganjem, enormnim pritiskom kojeg izdržavamo, granicama preko kojih sebe tjeramo uvijek idući naprijed a nikada i ni po koju cijenu nazad. Cijenu plaćamo i stalnom borbom između dva vuka koji se bore u svakome od nas, svaki put kada pobjedimo svoje sumnje i strahove, sve one koji nas napadaju ili pak lažno i nedovoljno podržavaju. Svaki put kada budemo jači od svojih izgovora. Svaki uspjeh ima svoju cijenu… I nijedna cijena, nikada se ne može mjeriti sa osjećajem kojeg imamo kada pobjedimo onoga najvažnijeg-samoga sebe…